SQL Foundation

2.500.000 

ITFORVN tổ chức lớp học SQL Foundation

  • Khai giảng dự kiến: Thứ 4, ngày 28/7/2021
  • Lịch học dự kiến: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 20h30 – 22h
  • Lớp học kéo dài 15 buổi thực chiến 

Điều kiện để được nhận REFUND 100%, khi kết thúc khoá học:

  • Tham gia đầy đủ tất cả các buổi học và làm bài tập theo đúng yêu cầu
  • Đạt từ 95% điểm kiểm tra cuối khoá

? Chính sách Refund: https://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

?? Để đăng ký khoá học SQL Foundation, bạn cần làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký Phần Lý thuyết tại Link: https://elearning.itforvn.com/item/sql-foundation/

Bước 2: Đăng ký Phần thực hành ( bắt buộc ) tại Link: https://elearning.itforvn.com/item/sql-foundation-lab/

Bước 3: Kiểm tra và thanh toán

?? ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ:

Ngày áp dụng Thuê Lab thực hành Học phí tạm thu Tỉ lệ hoàn lại học phí
15/7/2021 1,100,000 2,100,000 80%
16&17/7/2021 1,200,000 2,300,000 75%
Từ 18/7/2021 1,300,000 2,500,000 70%

** Xem mô tả Hình thức học phía dưới

Out of stock

Category: