1.300.0002.100.000

ITFORVN tổ chức lớp học Python 1, 2, 3

Khai giảng dự kiến:

 • Python 1: Thứ 2, ngày 05/04/2021
 • Python 2: Thứ 2, ngày 19/04/2021
 • Python 3: Thứ 2, ngày 10/05/2021

Lịch học dự kiến:

 • Python 1: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h
 • Python 2: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h
 • Python 3: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h

Thời lượng:

 • Python 1: 05 buổi
 • Python 2: 05 buổi
 • Python 3: 05 buổi

Điểm danh đầy đủ, làm và nộp đầy đủ các bài tập do Giảng viên yêu cầu các bạn sẽ được refund lên tới 100%

Chính sách Refund: https://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

LAB Requirement cho cả 3 lớp:

– CPU: 2 GHz dual core processor

– RAM: 4 GB RAM

– Disk: 20 GB of hard drive space

– Display: VGA capable of 1024×768 screen resolution

– Internet access

– OS: Ubuntu 20.04 desktop

Ưu đãi khi đăng ký:

 • Đăng ký từ ngày 23/03/2021 đến ngày 25/03/2021

Python 1                                                        700.000 vnđ

Combo Python 1+ Python 2                          1.300.000 vnđ

Combo Python 1 + Python 2 + Python 3.      1.500.000 vnđ

 • Đăng ký từ ngày 26/03/2021 đến ngày 31/03/2021

Python 1                                                         1.000.000 vnđ

Combo Python 1+ Python 2                           1.600.000 vnđ

Combo Python 1+ Python 2 + Python 3         1.800.000 vnđ

 • Đăng ký từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 4/4/2021

Python 1                                                          1.300.000 vnđ

Combo Python 1+ Python 2                            1.900.000 vnđ

Combo Python 1+ Python 2 + Python 3          2.100.000 vnđ

 

Clear
Python
SKU: N/A Category:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.