2.500.0003.000.000

ITFORVN tổ chức lớp học Linux Professional Institute – LPIC-1

  • Khai giảng dự kiến: Thứ 3 , ngày 02/11/2021
  • Lịch học dự kiến: T3-T5-T7 các ngày trong tuần, từ 20h30 – 22h30
  • Lớp học kéo dài 18 buổi (bao gồm 101-500 & 102-500 online exam và 1 bài viết Script Shell Code vào cuối khóa )

Điểm danh đầy đủ, làm và nộp đầy đủ các bài tập do Giảng viên yêu cầu các bạn sẽ được refund lên tới 2.500.000 VNĐ

📌 Chính sách Refundhttps://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

 

Clear
Linux Professional Institute – LPIC-1 2021
SKU: N/A Category:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.