1.200.0002.000.000

  • ITFORVN tổ chức lớp học Implement And Manage Infrastructure VMware vSphere 7.0
  • Khai giảng dự kiến: 22/02/2021
  • Lịch học dự kiến: T2 – T4 – T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h
  • Lớp kéo dài 15 buổi học
  • Điểm danh đầy đủ, làm và nộp đầy đủ các bài tập do Giảng viên yêu cầu các bạn sẽ được refund lên tới 1.500.000 VNĐ
  • Chính sách Refund: https://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

📌📌📌 Tài nguyên yêu cầu cho bài lab:

+ Về hardware support VMWare Esxi 7.0 mời anh em tham khảo tại đây
+ RAM : >= 32 G
+ SSD: >= 200 G
+ CPU: Core i7 trở lên

Clear
Implement And Manage Infrastructure VMware vSphere 7.0 _ feb 2021
SKU: N/A Category:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.