750.0002.500.000

ITFORVN tổ chức lớp học ELK Stack Basic – Advance

ELK Stack là lớp đầu tiên ITFORVN tổ chức kiểm tra đầu vào để đảm bảo chất lượng đầu ra. ITFORVN sẽ hoàn tiền nếu kiểm tra đầu vào không đạt.

Miễn kiểm tra đầu vào môn ELK Stack Basic với các bạn có điểm kiểm tra cuối khoá LPI đạt từ 75% trở lên 

ELK Stack sẽ có 3 gói đăng ký: 

  1. Basic [refund upto 100%]
  2. Advance [refund upto 80%] 
  3. Combo [ refund upto 90%]

📌 Chính sách Refund: https://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

Với lớp Basic, điểm danh đầy đủ, làm và nộp đầy đủ các bài tập do Giảng viên yêu cầu các bạn sẽ được refund lên tới 100%

Với lớp Advance

– Hv làm bài kiểm tra cuối khóa có kết quả đạt trên 90% sẽ được refund 100%, được đề tên trên Bảng danh dự của ITFORVN ( công bố trên các kênh truyền thông Cộng đồng ITFORVN)

– Hv làm bài kiểm tra cuối khóa có kết quả đạt trên 75% sẽ được đăng ký học các lớp cao hơn mà không cần kiểm tra đầu vào, được đề tên trên Bảng danh dự của ITFORVN ( công bố trên các kênh truyền thông Cộng đồng ITFORVN)
 

📌📌 LAB Requirement:

  • ELK Stack Basic:

4 máy ảo Linux Ubuntu server 20.04, với cấu hình:

– CPU core: >= 2

– RAM: >= 2GB

– Disk: >= 15GB bao gồm cả hệ điều hành.

– Network: có thể truy cập được Internet.

– Máy tính học viên có thể truy cập được vào 1 trong 4 máy ảo thông qua địa chỉ IP.

  • ELK Stack Advance:

5 máy ảo Linux Ubuntu server 20.04, với cấu hình:

– CPU core: >= 2

– RAM: >= 2GB

– Disk: >= 15GB bao gồm cả hệ điều hành.

– Network: có thể truy cập được Internet.

– Máy tính học viên có thể truy cập được vào 1 trong 5 máy ảo thông qua địa chỉ IP.

Clear
ELK Stack Basic – Advance
SKU: N/A Category:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.