Chọn lớp học mà bạn đang học.

Bấm vào mục nộp bài tập – lab xx (xx = số thứ tự lab mà các bạn cần nộp)

Chọn vào Add submission

Kéo thả file kết quả lab vào ô tô màu đỏ như hình, sau đó lưu lại.

Lưu ý: các bạn chụp màn hình kết quả lab, dán vào file word và upload file word lên nha.

Kết quả sau khi nộp – bạn cũng sẽ nhận được email thông báo upload thành công.

Sau khi giáo viên chấm bài, bạn sẽ thấy kết quả như bên dưới.

Competent: đạt.

Not Competent: không đạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.