DOCKER FOUNDATION

2.000.000 

ITFORVN tổ chức lớp học Docker Foundation

Khai giảng dự kiến: Thứ 3, ngày 15/6/2021

Lịch học dự kiến: T3-T5-T7 các ngày trong tuần, từ 22h – 23h

Thời lượng:  9 Buổi

Điểm danh đầy đủ, làm và nộp đầy đủ các bài tập do Giảng viên yêu cầu các bạn sẽ được Refund (HOÀN TIỀN) lên tới 100% 

?? Chính sách Refund: https://elearning.itforvn.com/chinh-sach-refund/

Khoá Docker Foundation nằm trong nhóm trọng tâm của 2021 tại ITFORVN – DevOps & Cloud Technology https://bit.ly/3fW1nNf

Mục tiêu khoá học:

– Hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về container, image, Dockerfile, network, volume để học về Kubernetes.

– Có kiến thức để làm việc với các ứng dụng chạy trong container: Đóng gói ứng dụng và  image. Đặc biệt biết tổng quan Đánh giá an toàn thông tin _ kiến thức cơ bản để học thành kỹ sư DevSecOps.

 

Yêu cầu khi tự chuẩn bị Lab:

  • 02 máy chủ 2vCPU, 2GB RAM
  • chạy HĐH Ubuntu 20.04

Out of stock

Category: