OpenStack Victoria

Categories: LINUX
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer

Nguyễn Trọng Tấn

 • Có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 7 năm làm các công việc về tích hợp hệ thống, 3 năm làm các công việc về hạ tầng viễn thông.
 • Tham gia phát triển và triển khai dịch vụ SmartClound tại VNPT-IT
 • Tham gia phát triển và triển khai hạ tầng Kubernetes để cháy các ứng dụng nội bộ tại VNPT-IT

Thời gian và thời lượng học

 • Khai giảng: Thứ Hai, ngày 7/12/2020
 • Thời lượng của lớp OpenStack Victoria là 12 buổi
 • Giờ học: 22h đến 23h
 • Ngày học: thứ 2, 4, 6 các ngày trong tuần

Hình thức học

 • Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.
 • Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

 • ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.
 • Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline

Module 01 – What is Cloud computing & OpenStack

 • Biết được các đặc tính của Cloud Computing
 • Biết được lịch sử hình thành và phát triển của OpenStack

Module 02 – LAB1: Install OpenStack with DevStack

 • Cài đặt được một máy chủ OpenStack all-in-one

Module 03 – Project Keystone

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Keystone

Module 04 – Project Glance

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Glance

Module 05 – LAB2: Install manual OpenStack (1)

 • Cài đặt thủ công thành phần: Keystone và Glance

Module 06 – Project Nova & Placement

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Nova và Placement

Module 07 – Project Neutron (1)

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Neutron

Module 08 – Project Neutron (2)

 • Nắm được các mô hình mạng của Neutron

Module 09 – LAB3: Install manual OpenStack (2)

 • Cài đặt thủ công thành phần: Nova, Placement, Neutron

Module 10 – Project Cinder

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Cinder

Module 11 – Project Horizon

 • Nắm được chức năng, nhiệm vụ, kiến trúc của Horizon

Module 12 – LAB4: Install manual OpenStack (3)

 • Cài đặt thủ công thành phần: Cinder và Horizon

 

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

 • Số tiền chuyển
 • Số tài khoản người nhận
 • Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

 • Điện thoại hỗ trợ:
 • Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong
 • Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen
 • Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm
 • Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.