CATEGORY: MICROSOFT

Microsoft Azure Fundamentals – AZ900 và Microsoft Azure Administrator – AZ104

Course Access: Lifetime
Course Overview

Thông tin Trainer

 MCT Nguyễn Văn Long

Chứng nhận Microsoft Trainer (MCT) từ hãng Microsoft, 5 năm công tác trong lĩnh vực CNTT, chủ yếu quản trị infrastructure technical, new technology.

Các dự án đã tham gia: Xây dựng quản trị hệ thống hạ tầng trên nền các sản phẩm Microsoft cho doanh nghiệp, xây dựng hạ tầng ảo hóa dùng VMWare, vSAN, hệ thống lưu trữ SAN professional, xây dựng, vận hành các dự án Opensource: Freenas, Grafana – Promethues, Jitsi, triển khai tích hợp hạ tầng Cloud Computing Azure

Thời gian và thời lượng học

Khai giảng dự kiến: 

AZ-900: Thứ 2 ngày 07/06/2021

AZ-104: Thứ 2, ngày 02/07/2021

 Lịch học dự kiến: 

AZ-900: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h

AZ-104: T2-T4-T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h

 Thời lượng: 

AZ-900: 06 buổi 

AZ-104: 10 buổi 

Hình thức học

Khoá AZ-900 , AZ-104 học online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.

Tất cả các buổi học đều có VIDEO xem lại, liên hệ admin để được xem lại.

Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline 

Microsoft Azure Fundamentals – AZ900 

Module 1: Cloud Concepts

Understanding basic Cloud concepts
Why Cloud Services ?
What is Microsoft Azure ?
What is cloud computing?
Cloud models
Cloud benefits and considerations
Cloud services

Summary goals of course

 

Module 2: Core Azure Services

  • Core Azure architectural components:

Overview of Azure subscriptions, management groups, and resources

Azure resources, resource groups, and Azure Resource Manager

  • Core Azure workload products:

Overview of Azure compute services

Discuss when to use Azure virtual machines

Decide when to use Azure App Service

Decide when to use Azure Container Services

Decide when to use Windows Virtual Desktop

  • Azure networking services:

Azure Virtual Network fundamentals

Azure Virtual Network settings

Azure VPN Gateway fundamentals

ExpressRoute fundamentals

  • Azure storage services:

Azure storage account fundamentals

Disk storage fundamentals

Azure blob storage fundamentals

Azure Files fundamentals

Blob access tiers

Module 3: Management & Monitoring Tools

Choose the best management tools:

Use the Azure portal

Use Azure PowerShell

Use Azure CLI

Use the Azure mobile app

Use ARM templates

Choose the best Azure monitoring service:

Use Azure Advisor

Use Azure Monitor

Use Azure Service Health

Module 4: General Security and Networking Features

Overview of Azure Security Center
Azure Network Security Groups
Azure Firewall

Module 5: Identity, Governance, Privacy, and Compliance

Compare Authentication and Authorization
Multifactor Authentication and Conditional Access
Explore Role based access control (RBAC)
Resource locks, Tags

 

Module 6: Azure Pricing and Lifecycle

Planning and Cost Management

Purchase Azure services and using the Pricing Calculator

Understanding Azure support and pricing

Azure Service Level Agreements (SLAs) and Lifecycle

Overview of Service Level Agreements (SLAs)

Define your application SLA

Examination focus

Microsoft Azure Administrator – AZ104

 

 

 

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

Số tiền chuyển

Số tài khoản người nhận 

  Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

 Điện thoại hỗ trợ: 

Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

 Chúc các bạn học tốt !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.