Microsoft 365 Security Administration _ Feb 2021

Categories: MICROSOFT
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer 

David Hoàng

 • Anh David Hoàng đang là Microsoft Certified Trainer đồng thời cũng là ITFORVN’ Senior Coacher.
 • Hiện tại anh đang làm việc cho 1 cty lớn tại VN và là Security/System Consultant cho dự án về giáo dục của chính phủ Singapore.
 • Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng Cloud computing, Security, Solution architect.

Thời gian và thời lượng học

 • Khai giảng dự kiến: tháng 02/2021
 • Thời lượng của lớp Microsoft 365 Security Administration là 15 buổi
 • Lịch học dự kiến: T3 – T5 các ngày trong tuần, từ 20h – 22h

Hình thức học

 • Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.
 • Tất cả các buổi học được ghi lại VIDEO, liên hệ admin để được xem lại.
 • Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

 • ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.
 • Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline

Module 01 – User and Group Management

This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to the Zero Trust concept as well as authentication. The module sets the foundation for the remainder of the course.

Lab : Initialize your tenant – users and groups

Set up your Microsoft 365 tenant

Manage users and groups

Lab : Password management

Configure Self-service password reset (SSPR) for user accounts in Azure AD

Deploy Azure AD Smart Lockout
 

Module 02 – Identity Synchronization and Protection

This module explains concepts related to synchronizing identities for Microsoft 365. Specifically, it focuses on Azure AD Connect and managing directory synchronization to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system. 

Lab : Implement Identity Synchronization

Set up your organization for identity synchronization

 

Module 03 – Identity and Access Management

This module explains conditional access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organization. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access. We discuss identity governance as a concept and its components. 

Lab : Use Conditional Access to enable MFA

MFA Authentication Pilot (require MFA for specific apps)

MFA Conditional Access (complete an MFA roll out)

Lab : Configure Privileged Identity Management

Manage Azure resources

Assign directory roles

Activate and deactivate PIM roles

Directory roles

PIM resource workflows

View audit history for Azure AD roles in PIM

Module 04 – Security in Microsoft 365

This module explains the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions used to mitigate those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organizations security posture.

Lab : Use Microsoft Secure Score

Improve your secure score in the Microsoft 365 Security Center

 

Module 05 – Threat Protection

This module explains the various threat protection technologies and services available for Microsoft 365. The module covers message protection through Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Identity and Microsoft Defender for Endpoint.

 Lab : Manage Microsoft 365 Security Services

Implement Microsoft Defender Policies

 

Module 06 – Threat Management

This module explains Microsoft Threat Management which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats and formulate responses. You will learn how to use the Security dashboard and Azure Sentinel for Microsoft 365.

Lab : Using Attack Simulator

Conduct a simulated Spear phishing attack

Conduct simulated password attacks

 

Module 07 – Microsoft Cloud Application Security

This module focuses on cloud application security in Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts. You will learn how these features work to secure you cloud applications.

 

Module 08 – Mobility

This module focuses on securing mobile devices and applications. You will learn about Mobile Device Management and how it works with Microsoft Intune. You will also learn about how Intune and Azure AD can be used to secure mobile applications.

Lab : Device Management

Enable Device Management

Configure Azure AD for Intune

Create compliance and conditional access policies

 

Module 09 – Information Protection and Governance

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data. 

Lab : Archiving and Retention

Initialize compliance

Configure retention tags and policies

 

Module 10 – Rights Management and Encryption

This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. The module also describes encryption technologies used to secure messages.

 Lab : Configure Office 365 Message Encryption

Configure Office 365 Message Encryption

Validate Information Rights Management

 

Module 11 – Data Loss Prevention

This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.

Lab : Implement Data Loss Prevention policies

Manage DLP Policies

Test MRM and DLP Policies

  

Module 12 – Compliance Management

This module explains the Compliance center in Microsoft 365. It discusses the components of compliance score.

 

Module 13 – Insider Risk Management

This module focuses on insider risk related functionality within Microsoft 365. It covers not only Insider Risk Management in the compliance center but also information barriers and privileged access management as well. 

Lab : Privileged Access Management

Set up privileged access management and process a request

 

Module 14 – Discover and Respond

This module focuses on content search and investigations. The module covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses GDPR data subject requests.

Lab : Manage Search and Investigation

Investigate your Microsoft 365 Data

Conduct a Data Subject Request

 

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

 • Số tiền chuyển
 • Số tài khoản người nhận 
 • Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

 • Điện thoại hỗ trợ: 

Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen

Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm

 • Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

 Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.