Linux Professional Institute – LPIC-2

Categories: LINUX
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer

 • Mr Bằng Phạm.
 • 10+ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT trên môi trường Linux
 • Là một Linux System Engineer, Cyber Security Engineer và là một Python developer.
 • Hiện tại đảm nhiệm vai trò System Manager và phụ trách mảng Cyber Security. Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển, vận hành các giải pháp giám sát an ninh mạng (SIEM, SOC), đảm bảo an toàn thông tin. Tư vấn xây dựng các hệ thống cloud, lưu trữ và giải pháp giám sát an ninh mạng trên nền tảng Open Sources.

Thời gian và thời lượng học

 • Khai giảng: 24/10/2020
 • Thời lượng của lớp Linux Professional Institute – LPIC-2 là 15 Buổi
 • Giờ học: từ 20h đến 22h
 • Ngày học: T3, T5, T7

Hình thức học

 • Học Online thông qua Microsoft Teams.
 • Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

 • ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.
 • Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline

Module 01

 • The Linux Kernel
 • Hardware Management
 • Linux System Startup
 • Linux Filesystem
 • RAID and LVM
 • File Sharing and Services – NFS
 • File Sharing and Services – Samba
 • Recovering a Linux System
 • Regular Expression
 • Basic Perl Language
 • System Logging Automation
 • Troubleshooting

Module 02

 • Networking Configuration
 • Network Troubleshooting
 • DNS
 • Mail Service
 • Webservice: HTTPD + Proxy Server
 • Network Client Management: DHCP + NIS + LDAP + PAM Authentication
 • System Security – Configuring a router – Iptables – Securing FTP servers – Secure shell (OpenSSH) -TCP_wrappers

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

 • Số tiền chuyển
 • Số tài khoản người nhận
 • Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

– Email: [email protected]

– Điện thoại hỗ trợ:

 • Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong
 • Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen
 • Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm

 

Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.