Linux Professional Institute LPIC-1

Categories: LINUX
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer 

Mr Bằng Phạm.

10+ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT trên môi trường Linux

Là một Linux System Engineer, Cyber Security Engineer và là một Python developer.

Hiện tại đảm nhiệm vai trò System Manager và phụ trách mảng Cyber Security. Chịu trách nhiệm xây dựng,  phát triển, vận hành các giải pháp giám sát an ninh mạng (SIEM, SOC), đảm bảo an toàn thông tin. Tư vấn xây dựng các hệ thống cloud, lưu trữ và giải pháp giám sát an ninh mạng trên nền tảng Open Sources.

Thời gian và thời lượng học

Khai giảng: 27/11/2020

Thời lượng của lớp Linux LPIC-1 là 15 Buổi

Giờ học 20h – 22h

Ngày học: T2T4T6 các ngày trong tuần

Hình thức học

Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.

Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline

Module 01 – System Architecture

 • Determine and configure hardware settings
 • Boot the system
 • Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

Module 02 – Linux Installation and Package Management       

 • Design hard disk layout
 • Install a boot manager
 • Manage shared libraries
 • Use Debian package management
 • Use RPM and YUM package management
 • Linux as a virtualization guest

            

Module 03 – GNU and Unix Commands

 • Work on the command line
 • Process text streams using filters
 • Perform basic file management
 • Use streams, pipes and redirects
 • Create, monitor and kill processes
 • Modify process execution priorities
 • Search text files using regular expressions
 • Basic file editing

 

Module 04 – Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

 • Create partitions and filesystems
 • Maintain the integrity of filesystems
 • Control mounting and unmounting of filesystems
 • Removed
 • Manage file permissions and ownership
 • Create and change hard and symbolic links
 • Find system files and place files in the correct location

 

            

Module 05- Shells and Shell Scripting      

 • Customize and use the shell environment
 • Customize or write simple scripts

            

Module 06- User Interfaces and Desktops

            

Install and configure X11

Graphical Desktops

Accessibility

 

Module 07 – Administrative Tasks

 

Manage user and group accounts and related system files

Automate system administration tasks by scheduling jobs

Localisation and internationalisation

 

 

Module 08 – Essential System Services

            

Maintain system time

System logging

Mail Transfer Agent (MTA) basics

Manage printers and printing

 

            

Module 09 – Networking Fundamentals   

Fundamentals of internet protocols

Persistent network configuration

Basic network troubleshooting

Configure client side DNS

 

 

Module 10- Security

Perform security administration tasks

Setup host security

Securing data with encryption

            

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

Số tiền chuyển

Số tài khoản người nhận 

Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

Điện thoại hỗ trợ: 

Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen

Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm

Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

 

 Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.