Implement And Manage Infrastructure VMware vSphere 7.0

Categories: VMWARE
Includes lifetime access

Course Overview

Thông tin trainer 

Mr. Trường Đặng

  • Mr Trường có 20 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí IT Specialist/IT Architect, đặc biệt là trong 8 năm qua Anh tập trung vào lĩnh vực VMware Software-Defined Datacenter (SDDC), VMware End-user Computing Solutions và VMware Disaster Recovery and Business Continuity Solutions. Anh có kiến thức và kinh nghiệm trong việc tư vấn, thiết kế cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu. Các việc của Anh đảm nhận đã trải qua đầy đủ vòng đời của 1 dự án từ công việc quản lý dự án, thiết kế và xây dựng cho đến triển khai middleware, server, cơ sở hạ tầng cho storage và network.
  • Kỹ năng chính: VMware Expert on Virtualization, Disaster Recovery & Business Continuity with VMware Site Recovery Manager, Cloud Operations, Virtual Desktop, Network Virtualization, Virtualization Application and Mobile Device Management. Security Analysis on Application and Web. Project Management.

Mr Chí Trần

  • Công việc hiện tại: triển khai và vận hành hệ thống VMware. Mr Chí có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và có hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống VMWARE cho các khách hàng như Viettel, Mobifone, Danone, Searefico , Samsung,DHL, Lavie ….
  • Anh từng tham gia các khóa huấn luyện đầu tiên ở VN như: VMware SRM, VMware Cloud Director, VMware vCenter Operation & vCenter Configuration Manager. VMware Horizon View Fast Track, VMware vSphere ICM 5.x (VCP 5.x), VMware vSphere ICM 6.7(VCP-DCV2019) …

Thời gian và thời lượng học

Khai giảng dự kiến: tháng 02/2021

Thời lượng của lớp Implement And Manage Infrastructure Vmware vSphere 7.0 là 15 buổi

Lịch học dự kiến: T2 – T4 – T6 các ngày trong tuần, từ 21h30 – 23h

Hình thức học

Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.

Tất cả các buổi học được ghi lại VIDEO, liên hệ admin để được xem lại.

Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline 

Module 01 – Course Introduction

•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

Module 02 – Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

•  Explain basic virtualization concepts
•  Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
•  Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
•  Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts
•  Describe the ESXi host architecture
•  Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host
•  Recognize ESXi host user account best practices
•  Install an ESXi host
•  Use VMware Host Client™ to configure ESXi host settings

Module 03 – Virtual Machines

•  Create and provision a virtual machine
•  Explain the importance of VMware Tools™
•  Install VMware Tools
•  Identify the files that make up a VM
•  Recognize the components of a VM
•  Recognize virtual devices supported by a VM
•  Describe the benefits and use cases for containers
•  Identify the parts of a container system

Module 04 – vCenter Server

•  Describe the vCenter Server architecture
•  Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
•  Deploy and configure vCenter Server Appliance
•  Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
•  Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
•  Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory
•  Back up vCenter Server Appliance 
•  Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
•  Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance 

 Module 05 – Configuring and Managing Virtual Networks

•  Create and manage standard switches
•  Describe the virtual switch connection types
•  Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
•  Compare vSphere distributed switches and standard switches

 Module 06  –  Configuring and Managing Virtual Storage

•  Identify storage protocols and storage device types 
•  Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
•  Create and manage VMFS and NFS datastores 
•  Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
•  Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration

Module 07 –  Virtual Machine Management

•  Use templates and cloning to deploy new virtual machines
•  Modify and manage virtual machines
•  Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
•  Use customization specification files to customize a new virtual machine
•  Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
•  Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
•  Create and manage virtual machine snapshots
•  Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™ 
•  Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection

Module 08 –  Resource Management and Monitoring

•  Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
•  Describe what overcommitment of a resource means
•  Describe methods for optimizing CPU and memory usage
•  Use various tools to monitor resource use
•  Create and use alarms to report certain conditions or events

Module 09 –  vSphere Clusters

•  Describe the functions of a vSphere DRS cluster
•  Create a vSphere DRS cluster
•  Monitor a vSphere cluster configuration
•  Describe options for making a vSphere environment highly available
•  Explain the vSphere HA architecture
•  Configure and manage a vSphere HA cluster
•  Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance

Module 10 –  vSphere Lifecycle Management

•  Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
•  Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
•  Describe how to update ESXi hosts using baselines
•  Validate ESXi host compliance using a cluster image
•  Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware

 

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

  • Số tiền chuyển
  • Số tài khoản người nhận 
  •  Nội dung chuyển khoản.

Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại hỗ trợ: 

Lan: Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Tài: Phone/Zalo: 0933.000.456 | Telegram: @mrtainguyen

Tâm: Phone/Zalo: 0938.063.506 | Telegram: @tcaoadm

  •  Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: [email protected]

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

 

 Chúc các bạn học tốt !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.